Dövlət Təsərrüfatı Sığortası Şikayətləri

Dövlət Farm Sığortası şikayətləri nə qədər yayılmışdır? Heç bir sığorta şirkəti müştərilərdən şikayət almaqdan azad deyildir və sovxoz fərqlənmir.