İş stresinin tərifi

İş stresi, işindəki ziddiyyətli tələblər səbəbindən yaranan stres olaraq təyin olunur. İşçilərin iş axını üzərindəki nəzarət miqdarı ...